obs!06

Wormhead / Paregorik - Live 26/2/12 (C26 Tape)


Záznam z živýho hraní na RaZ v Pardubicích. Wormhead - Německo, Paregorik - Česko.
Žlutá kazeta, obal digitální tisk, skoro 13 minut na každý straně. Noise.
Vychází jako kolaborace s Puzzle Records.

Recording session of live sets on RaZ in Pardubice. Wormhead - Germany, Paregorik - Czech.
Yellow tape, digitaly printed cover, nearly 13 minutes per side. Noise.
This release is done in collaboration with Puzzle Records.

Fyzická kopie (kazeta) 70Kč
Physical copy (tape) 6€ (include postage worlwide)
Stream/download via obsedante! bandcamp