obs!05

Paregorik - Still.Desire.Pardubická hluková jednotka o jednom muži. Další, ano další, album. Pořád.Touha. Still.Desire.
Touha je často hnací silou za mamonem. Ať už je jím cokoliv. Dosáhnutí touženého je často velkým zklamáním. Toužit je tvůrčí, touha je láska. Noise je hudba, hudba není noise. Kdo určuje co je a co není "něco". My rozhodně ne. Paregorik - Still.Desire.
Krom třech noise kompozic album obsahuje tištěnou verzi střihové básně "Chladný okamžik představy",
kterou napsal Martin v dubnu 2010. Doporučení je na snadě - poslech cd při čtění básně. Krásně se doplňují.
Více Martinových slov lze najít na www.temporaryart.tumblr.com

Toto album je také k dispozici online přes Grindcore Karaoke, což je internetovej label Jaye Randalla (Agoraphobic Nosebleed, Bastard Noise, Japanese Torture Comedy Hour...). Za jeho zájem a podporu mu patří náš velkej dík!

Pardubice's one man noise unit. Another, yes another, album. Still.Desire. Pořád touha.
Desire is often a power going to mammon. Whatever it is. Getting a desired think is often a big disillusion. Desire is creativity, desire is love. Noise is music, music is not noise. Who determine what is and what is not "something". We certainly don't. Paregorik - Still.Desire.
Album also contain a cut-up poem written by Martin Sefer in April 2010. Best way to enjoy this album
is to listen it while reading the poem. 
More words by Martin can be found at www.temporaryart.tumblr.com

This album is also available onlina via Grindcore Karaoke, net label run by Jay Randall (Agoraphobic Nosebleed, Bastard Noise, Japanese Torture Comedy Hour...). And big thanks goes to him for his interest and support!

--

Fyzická kopie CDr (Czech) - 79KČ
Physical Copy (RoW) - 6.5€ (include postage worldwide)
PayPal Accepted - obsedante@email.cz
Stream/dowload via obsedante! bandcamp or Grindcore Karaoke

 


Chladný okamžik představy
Přeneseme klečení bez slz k překrásnému muži. Nejsem jen při vidění myslí bez obrovské cesty. Ne-člověk na následném porozhédnutí kolem vzorku reakce - jsem. “Tíha”, řekl své uchopení - pozdě, ignorant umírá. Vzhled reakce omluvila cestu trpěním - není znát. Žena zle doprovází záchranou představu krásným davem. Pravda. Porozhádl se a protáhl. Cizincovy půlky v začátcích smrštění - z muže chladné záchrany. “Jsem krásná”, přišla napováženou posledních metrů. Muž bude - “No, polovina pane” - “Cesta smrštění pane” Nepochopena pomoc a neskutečné běsnění. Cesta se sebou samotným - pozdě. Zda-li se chopíme konečně pravdy. Jen sem - výkřikem směrem přes reakce. Viděna omluva průměru - je začátkem - muž cizinec. Sledují embryo - přes nahlédnutí nepochopeno - vůbec nepochopeno bude. “Přenese metrů, pane” Nepochopeno myšlení reakcemi. Znovuzrození - začátek - nejsem. Volání trpění a prázdno - uchopíme je. Chladný okamžik představy. Muž topící - jsem člověk - klečí. Když je polovina reality. Když volají země cicince. Zděšení nepochopeno - muž prázdnoty. Mezi svými. Pozdě se smát- ignorant.
Metrů mysli rozpadnutí cizinče. Myšlenka pozdě v nepochopení - poohlédnutí se člověkem. “Pravda, pane, vyplníme poslední” Když soucitu - viděno znovuzrození - nejlépe nebezpečná a nebezpečím. Je zde ucho - v pohrdání a topící jsem. Pohrdání s i přišla vykoupit - zde vypočtená dobře. Viděno. Krásná cesta. Cizinče zle a přišla topící místo. Nepřišla - je umírání. Tvoří - ignorant - žena - pár - je - jsem - se - sem muž následující - muž záchrana - je cesta. Naimplantován i znovuzrození. Volání implantovaných pohledů. Myšleno - vůbec - naděje nebezpečná. Nejsem záchranou ze smrti. Myšlenka pomoc. Potáhl metrů stavu. Jednou přišla vady - chladného myšlenka na cesta krásná neskutečně. Představy - ohlédnout se - pravda a vykoupení. Prochází reakce - je pár s krásným mužem. Obrys cesty krásné druhými. Přítomno cizinci proháněno reakcemi. Znovu - mysli - myšleno. Pozdě jejich s ní. Země pro problém stavu. Polovina malého a vůbec se myšleno.
Vnitřní je muž zle. Začátek - muž cizinec. “Pozdě cizinci” Viděno poslední malé zle. Viděno a volání - musel. Vůbec cesta. Být. Jsem. Proháněno po člověku. Obrys záchranou nejlépe. Pohled je a myšlenka - uchopíme výkřikem. Polovina i průměr. Vůbec pravda. Muž propadnut cizincům. Cizinci - cizinec. “Pozdě, pane, do vykoupení a vůbec i začít” Klečet. Umírají. Umírají. Provázaný muž pohledů. Proháněno ne jejich smekajícím. Misto reakcemi. A nejlépe odchází - ohlédnout. A vady. Vady prázdnoty. Jsem se společnou - pod pohled. Topící u probuzení křičel. Vůbec a přišla pozdě - porozhlédl - nebezpečná - násjeduje. Cesta je záchranou. Projednou a následně je a ignorant. Pořád pohrdat. Lítost jen cizinci. Jsem mozkem a jsem záchrana - pohrdat. Muž tvoří davem - vůbec - ach - pohrdání. A je skutečný. A viděno. Viděno. Pro je být - embryo. Pžiznal - vykoupení - zle - představa. Nepochopenu. Tíha když z člověka na okamžit přišla. Bez - zlo je naděje - znovuzrození. Na zrození řekl soucit. Si řekl - myšleno. “Vykoupení je pravda, pohrdání vůbec, pane” Je prázdnoty. Na kvalitní pováženou. Reakce klečet.
Přišla - slzí kvalitně. Krásná. Provází - musí. “A muž, pane” - porozhlédl. Na začátek začátek cesty - vůbec zle. A polovina je přes. Krásný muž - cesta - znovuzrození. Tvpje pravé klečí - nepochybně začátek. Cesta - jsem žena a ignorant obrys. Provolání chladného - ale - omluvila. Viděni cizince jak je smrštění. Akce do topící pochopení. Přišla - moc ne - a pár začátek. Vůbec znovuzrození - myšleno. Muž následuje a je ale krásný. Zde poslední - následovat. Pohled. Nebezpečí. Klečí mezi - přišla - na vnitřní. Klečí pohrdání. Jsem a polovina bude viděno. Reakce prochází polovina - i přišla a zemi. No pravda klečí - druh - jsem - je - problém. Lítost nejlépe - člověk - implantovaná. Do a na - viděno znovuzrození. Rozběhl pozdě si čas. Proháněno sem porozhlédnutí. Pohrdání kdy se nejlépe přiznal. Žena - na - nepochopeno. Místo výdech - jak klečí uchopíme. K následující jsem z okamžik mezi mozkem. Cizinci zda-li davem z reakce.
Pohrdat si. Pár - nejsem - řekl. Naděje příma zlo pohrdat. Pravda - předpoklad a nebezpečím. A muž se nicoty - vede - viděno. Pohled mě země je myšlen nepřejícníky - zle. “Pane, reakce” A mezi na jejich pohrdání je vady představa pohrdání. Přišla cesta a vykoupení - zle - ale bytostmi. Bez - žena - problém - reakcemi. Mezi metrů - pár proháněno. Je poslední - na - země - a záchrany. Embryo záchranou. A času pohrdání. Začátek nabízí prázdno - a myšlenka - jsem - čím - mezi si. Jen je - se - žena své a záchrany. Začátek - z - řekl být pohrdání - bude. Viděno - potáhl - propadnutí - myšleno. Jen kouř. Implantovaná - muž bude krásný klečet když přítomnost - znovuzrození - bude nebezpečná - stav věřit. Pro je implantovaná chladný. “Pane, je mrak stavu krásný prochází si” Bez pravda - po - implantovaná pomoc - nejlépe kvalitní. Viděno - nepochopeno. Sto. Uchopíme. Nejsem cesta. Cizinci slzí. Smát - přišla být. Jinak konečně. Když je omluvila - mezi - provází. Musel. Začátek - potáhl - pohrdá.
Je klečet. Je volajíc - na embryo zajít. Následující muž nabízí. Reakce - pohrdat - pohrdání - představy. 
Volání. Nejsem pozdě. Přítomnost jednou musí smrštěna. Problém vady se jmenuje země. A volání - cizinec - výdech - klečí. Začátek. Myšlenka. Ale - je - z - být. Řekl a porozhlédnutí - ve - času - žena. Výkřikem naděje propadl na předpoklad. Znovuzrození vede muž - nejsem z - embryo. Omluvila - a pázdná vůbec naděje. Implantovaná pozdě jak poslední. “Pane, tíha” A mysli být. Klečí řekl - pohrdání. Ale problém znovuzrození. Ach vůbec - místo - prázdnoty pohledu. Pravé přeneseme - muž proháněno. Mrak - cesta - vůbec. Pro - prochází - a - začátek. Nejsem pohrdání. Mrak je klečet. Pohledů řekli mysli. Krásný - bez - nepřejícníky. Pozdě - znovuzrození. Zle. Bude - přeneseme pozdě . si nabízí. Nebezpečím. Dobře - je okamžik. Okamžik - společně - cizince. Jejich i pohledu. Topící muž - bez - je krásný.
- Martin Sefer 04/2010