Thursday, September 14, 2017

Lionel Dixit - "Poslední před děckem tour"

24/10/2017 - Pardubice, Klub29 - vernisáž sester Ponomarevových

26/10/2017 - Liberec, Azyl + La Casa Fantom

27/10/2017 - Václavice, Trávobraní + Fetch, MSsND, Kontroll, ...

31/10/2017 - Olomouc, Ponorka + Linoleum

1/11/2017 - Ostrava, Hudební Bazar + MSsND

2/11/2017 - Trnava, Kubik + Kazimír Ničič

3/11/2017 - Brno, Druhý Pád + Pentagramček, Samčo, Sounds of Occupation, DJ Alien

4/11/2017
- Břeclav, Cyklosféra - facebook event


No comments:

Post a Comment